Specyfika i ograniczenia druku na PVC

Kolorystyka w druku na PVC

Materiał PVC jest specyficznym i stosunkowo nowym materiałem w druku offsetowym. Ma inną strukturę i inaczej niż papier adaptuje farbę. W druku offsetowym UV używane są również zupełnie innego rodzaju farby. Dlatego też nie należy sugerować się kolorystyką prac wydrukowanych na papierze. Będzie ona się różnić w tym samym projekcie wydrukowanym na papierze i na PVC. Wynika to z technologicznych ograniczeń druku UV i ze specyfiki materiału. Kolorystyka zatem może być nieco inna, nawet po zastosowaniu przez nas odpowiednich profili kolorystycznych, upodabniających ją do tej na papierze.

Różnice kolorystyczne w jednym nakładzie

PVC jest trudnym materiałem do druku, zwłaszcza w małych nakładach. Normalną sprawą jest, że w obrębie jednego nakładu mogą występować różnice kolorystyczne. Wynikają one oczywiście z ograniczeń technologii. Aby perfekcyjnie przygotować maszynę do druku należałoby zużyć dużo więcej materiału. Maksymalne różnice kolorystyczne w nakładzie mierzone spektrofotometrem sięgają ΔEE = 8.
Cały czas jednak pracujemy nad tym, aby różnice kolorystyczne były jak najmniejsze tak aby w niskiej cenie otrzymali Państwo produkt jak najlepszej jakości.

Czerń w projektach

Czerń w druku UV na PVC uzyskiwana jest inaczej niż przy klasycznym druku offsetowym na papierze. Farba czarna w druku UV mocno kryje podłoże drukowe. Dla osiągnięcia bardzo dobrego efektu wizualnego zalecane jest stosowanie 100 % K (czarnego) oraz dodanie po 30 % pozostałych kolorów z gamy CMYK.

Introligatornia

Ze względu na specyfikę materiału, tolerancja obróbki introligatorskiej jest tu nieco większa niż przy klasycznej obróbce papieru. Materiał PVC otrzymywany przez nas od producenta, ma większą tolerancję wymiarów, już przed obróbką. Stąd też przy cięciu PVC mogą wystąpić niewielkie różnice.

Jak mam więc przygotować projekt, aby było dobrze?

  • Unikaj ciemnych, jednokolorowych teł (np. w kolorze brązowym, fioletowym, granatowym). Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze są projekty zróżnicowane kolorystycznie, bogate w kolory. Gdy rozdajesz karty plastikowe klientom, niewielkie różnice kolorystycznenie nie mają dużego znaczenia
  • Przy aplach czarnych - aby uzyskać głęboki kolor, stosuj 100% czarnego oraz po 30 % pozostałych kolorów z gamy CMYK.
  • Unikaj w projektach ramek, które mogą uwidaczniać nieznaczne przesunięcia introligatorskie.

Podłoża przezroczyste - przygotowanie plików


Wskazówki do przygotowania projektu do druku na przeźroczystym podłożu.

Druk na przeźroczystym podłożu umożliwia stworzenie projektu z nowymi walorami estetycznymi. Elementy projektu, które mają być nieprzeźroczyste należy poddrukować białą farbą podkładową (z wyłączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). W tym celu należy odpowiednio przygotować projekt uwzględniający przeźroczystości.

Jak przygotować projekt do druku na przeźroczystym podłożu?

1. Cały projekt przygotowujemy w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "White" i umieszczamy na niej elementy, które mają być poddrukowane białą farbą podkładową, tzn. mają być nieprzeźroczyste. 

2. Farby CMYK są transparente, więc jeśli chcemy uzyskać nietransparentną powierzchnię w CMYK należy ją poddrukować białą farbą (z wyłączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). Obszary nie poddrukowane białą farbą będą transparente, np. czerwona powierzchnia będzie wyglądać jak czerwony filtr rozpraszający. Tych efektów nie możemy zobaczyć podczas projektowania.

3. Elementy z którego będzie złożony projekt białego podkładu musi mieć zadany kolor specjalny o nazwie "White". Zalecane jest aby białe obiekty zawierały 100% koloru White, choć jest dopuszczalne zastosowanie pośrednich wartości White dla uzyskanie półprzezroczystego tła. Elementy "White" powinny mieć zadaną opcję "overprint" ("nadrukuj").

4. Po zakończeniu projektu, warstwę "White" należy przenieść powyżej warstw z projektem w CMYK, i sprawdzić czy wszystkie białe elementy mają włączoną opcję "overprint" zarówno w wypełnieniu jak i obrysie. Można to łatwo sprawdzić włączając podgląd nadrukowania. 

5. Tak przygotowany projekt z białym kolorem należy przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, przy czym należy zwrócić uwagę aby plik pdf zawierał 5 kolorów, tzn. CMYK + White.