Podłoża przezroczyste - przygotowanie plików

Wskazówki do przygotowania projektu do druku na przeźroczystym podłożu.

Druk na przeźroczystym podłożu umożliwia stworzenie projektu z nowymi walorami estetycznymi. Elementy projektu, które mają być nieprzeźroczyste należy poddrukować białą farbą podkładową (z wyłączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). W tym celu należy odpowiednio przygotować projekt uwzględniający przeźroczystości.

Jak przygotować projekt do druku na przeźroczystym podłożu?

1. Cały projekt przygotowujemy w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator. Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK tworzymy nową warstwę o nazwie "White" i umieszczamy na niej elementy, które mają być podrukowane białą farbą podkładową, tzn. mają być nieprzeźroczyste. 

2. Farby CMYK są transparente, więc jeśli chcemy uzyskać nietransparentną powierzchnię w CMYK należy ją poddrukować białą farbą (z wyłączeniem drobnych elementów i drobnych tekstów). Obszary nie poddrukowane białą farbą będą transparente, np. czerwona powierzchnia będzie wyglądać jak czerwony filtr rozpraszający. Tych efektów nie możemy zobaczyć podczas projektowania.

3. Elementy z którego będzie złożony projekt białego podkładu musi mieć zadany kolor specjalny o nazwie "White". Zalecane jest aby białe obiekty zawierały 100% koloru White, choć jest dopuszczalne zastosowanie pośrednich wartości White dla uzyskanie półprzezroczystego tła. Elementy "White" powinny mieć zadaną opcję "overprint" ("nadrukuj").

4. Po zakończeniu projektu, warstwę "White" należy przenieść powyżej warstw z projektem w CMYK, i sprawdzić czy wszystkie białe elementy mają włączoną opcję "overprint" zarówno w wypełnieniu jak i obrysie. Można to łatwo sprawdzić włączając podgląd nadrukowania. 

5. Tak przygotowany projekt z białym kolorem należy przesłać w postaci otwartej, np. cdr lub ai. Projekt również można zapisać do pdf, przy czym należy zwrócić uwagę aby plik pdf zawierał 5 kolorów, tzn. CMYK + White.