Akceptowane formaty plików

PDF - Preferowany przez nas format plików

Przygotowując prace w formacie PDF należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony
 • teksty muszą być zamienione na krzywe
 • mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
 • prace musza być przygotowane w trybie kolorów CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu

Akceptujemy także:

Formaty wektorowe - zapewniają jakość drobnych elementów, tekstu i linii: 

CDR 

Plik z wektorowego programu CorelDraw do wersji X5

 • wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony
 • teksty muszą być zamienione na krzywe
 • mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
 • praca musza być przygotowana w trybie kolorów CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu

UWAGA!
Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. W związku z powyższym nasza drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw.

AI

Plik z wektorowego programu Adobe Illustrator do wersji CS5 (v.15).

 • wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony
 • teksty muszą być zamienione na krzywe
 • mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
 • prace muszą być przygotowane w trybie kolorów CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu

EPS

Uniwersalny format postscriptowy (do wersji 8.0).

 • wymiary dokumentu powinny być odpowiednie do wymiarów zamawianego produktu, uwzględniając spady po 2mm z każdej strony
 • teksty muszą być zamienione na krzywe
 • mapy bitowe zawarte w projekcie powinny być odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor)
 • prace muszą być przygotowane w trybie kolorów CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być osadzona na osobnych stronach dokumentu

Mapy bitowe - najwygodniejszy sposób przygotowania prac fotograficznych bez elementów wektorowych:

TIF, TIFF

 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1
 • praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał
 • projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych

JPG, JPEG 

Jest to skompresowany format pliku TIF. 

 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1 
 • praca musi być przygotowana w kolorach CMYK

Nie akceptujemy:

 • grafiki z prezentacji internetowych, bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych
 • prac z rozbarwieniami gotowych do naświetlania (PRN), na wyciągach barwnych lub w postaci wydruków