Regulamin drukarni online

PrintPrint Group z siedzibą przy Piłsudskiego 18, 05-091 Ząbki. Nip: 125 091 83 89, Regon: 361030464, Konto bankowe Bank Pko inteligo nr: 17 1020 5558 0000 8902 3093 5220. Dane kontaktowe: tel. 22 290 44 11; mail: biuro@printprint.pl

I. Warunki ogólne Wszystkie zlecenia podlegają niniejszemu regulaminowi, który opisuje wzajemne zobowiązania obu stron. Decydując się na współpracę poprzez zarejestrowanie się w serwisie, Klient zgadza się na przestrzeganie warunków regulaminu i postępowanie zgodnie z nim. Wszystkie prace i pliki przesłane przez Klienta będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia,wystawienia paragonu lub faktury oraz przesłania gotowych produktów pod wskazany przez Klienta adres.

II. Zamówienia
Zamówienia Zleceniodawca dokonuje tylko przez serwis online. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie poprawnie przygotowanego pliku zgodnie z instrukcją przygotowania pliku/plików. Pliki otrzymane od Klienta przechodzą bezpłatną weryfikację, po której nieprawidłowe pliki nie zostaną przekazane do produkcji, informacja o tym fakcie zostanie przesłana do Klienta pocztą elektroniczną.

Skorygowany plik zostanie przekazany do realizacji. Otrzymany plik zostanie zweryfikowany nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania go przez zleceniobiorcę. Otrzymując gotowe pliki, nie odpowiadamy za ich treść i nie dokonujemy w tym względzie żadnych zmian.

Klient który złożył zamówienie winien dokonać opłaty zgodnie z ceną wskazaną w formularzu zamówienia. Klient może dokonywać zapłaty za pośrednictwem kart płatniczych / kredytowych oraz za pośrednictwem PayU.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, a w wypadku udzielenia zgody – w zakresie udzielonej zgody (zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1, 3 i 5 oraz art. 24 us. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101 poz 926 z późn. zm.).

Jeżeli Umowę zawarto za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Klient uprawniony jest do odstąpienia od niej, bez podawania przyczyn, składając Spółce pisemne oświadczenie w tym zakresie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2000. Nr 22 poz. 271).

III. Przygotowanie plików
Podstawowym formatem pliku, na którym pracujemy jest format PDF. Prawidłowo przygotowany do druku plik PDF powinien spełniać następujące warunki:
- wersja pliku PDF zgodna z Acrobat w wersji 4.0
- wszystkie obiekty w przestrzeni kolorystycznej CMYK
- wszystkie teksty zamienione na krzywe
- minimalna rozdzielczość map bitowych
- 300 DPI - praca powinna być przygotowana z 2 mm spadami. Prosimy o umieszczenie znaczników linii cięcia pracy
- prace dwustronne powinny być zapisane w jednym pliku - pierwsza strona projektu na pierwszej stronie pliku PDF, druga strona - na kolejnej stronie pliku PDF. Prosimy nie przesyłać dwóch osobnych plików.
- format strony w pliku PDF powinien odpowiadać pracy wraz ze spadami.

IV. Termin realizacji
Termin realizacji zlecenia jest określony podczas zamawiania. Czas realizacji liczy się od momentu dostarczenia poprawnego pliku. W przypadku przesłania błędnego pliku - od momentu przesłania przez Klienta poprawnych plików. Termin realizacji może wydłużyć się o czas zaistnienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od zleceniobiorcy, o czym niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną.

V. Wysyłka
Wysyłka gotowych produktów do Klientów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy najczęściej nie przekracza 24 godzin od momentu nadania przesyłki. Przesyłka na terenie Polski jest bezpłatna. W trosce o wspólne dobro informujemy, iż przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera zawartość i stan techniczny nadesłanego zlecenia. W przypadku nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody / reklamacji w zakresie dostawy, najlepiej na formularzu firmy kurierskiej.

VI. Reklamacje
Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty otrzymania paczki, po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot całego nakładu zamówienia. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorystyce w stosunku do Państwa oczekiwań - wówczas warunkiem jej uznania jest dostarczenie przed drukiem wzorca, próbnej odbitki (PROOF lub CROMALIN).

Reklamacje należy zgłaszać adres biuro@printprint.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.


VII. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która mówi: "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą". W takim przypadku zwrotów nie przyjmujemy.

VIII. Faktury
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finanasów z dnia 20 grudnia 2012 roku, informujmy, że faktury za zakupione w naszym sklepie towary, będą wystawiane w formie elektronicznej. Faktury papierowe mogę być wystawiane po złożeniu przez klienta stosownej prośby.

IX. Pliki cookies
Cookies to pliki w formacie tekstowym, które są umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), podczas korzystania z witryn internetowych. Umożliwiają one witrynom identyfikowanie użytkownika i odpowiednio dostosowują stronę do jego preferencji. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, pozwalają również lepiej dopasować witrynę do wymogów użytkownika. Standardowo każda przeglądarka automatycznie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować niepoprawnym działaniem witryny.